แจ้งเตือนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

แจ้งเตือนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. พบปริมาณฝุ่น

PM 2.5 = 47.4 มคก./ลบ.ม
อยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

🟧 คำแนะนำ
ประชาชนทั่วไป : ลดหรือจำกัดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง:
-ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง ที่ออกนอกอาคาร
-เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
-ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

เทียบค่ากับข้อมูล Gistda/lifedee/เช็คฝุ่น/air4thai
ผู้รายงาน: งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร