โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480656478645752.1073741966.311434945567917]