โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560

บรรยากาศ โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาจารย์ ฐิชภัค กองสิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วิทยากรให้ความรู้ การซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ รุ่นที่1
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1442515569126510.1073741960.311434945567917]

ภาพบรรยากาศ รุ่นที่2
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1442980449080022.1073741961.311434945567917]