โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1982219118489483.1073742050.311434945567917]

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1982263885151673.1073742051.311434945567917]