โครงการสร้างอาชีพหมดหนี้มีออม และการบริหารเงินส่วนบุคคล(Happy Money หมดหนี้มีออม) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการสร้างอาชีพหมดหนี้มีออม และการบริหารเงินส่วนบุคคล(Happy Money หมดหนี้มีออม) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอขอบคุณท่านวิทยากร
1.อาจารย์จิรายุ มุสิกา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.อาจารย์ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3.อาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4.นายบัวคำ แก้วปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาโพธิ์ไทร
5.นายวินสรรค์ ขุณิกากรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1 22 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 2 23 สิงหาคม 2562