โครงการอบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495716913806375.1073741967.311434945567917]