โครงการอบรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้อย่างหนาแน่น ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

#ภาพบรรยากาศ วันที่ 17 มิถุนายน 2557
#ภาพบรรยากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2557