โครงการอบรมส่งเสริมนวดแผนไทยสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมส่งเสริมนวดแผนไทยสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ๒๕๕๗ เป็นโครงการอบรมส่งเสริมนวดแผนไทยสร้างสายใยรักแห่งครอบครัวให้แก่ อสม เพื่อให้สามารถไปนวดให้คนในครอบครัวและคนใกล้ตัวได้ โดยมีท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และมีคณะวิทยากรจากงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นผู้จัดงาน