โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1809342272443836.1073742025.311434945567917]

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1809349032443160.1073742026.311434945567917]