โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  วันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1640527102658688.1073741996.311434945567917]

รุ่นที่ 2

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1644431328934932.1073741998.311434945567917]