โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981002831944455.1073741840.311434945567917]