โครงการแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดโครงการแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในพื้นที่ตำบลสองคอน

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1228594527185283.1073741937.311434945567917]