โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัท สามตระกูลวัฒนา จำกัด ที่บริจาคบริจาคผ้าห่ม จำนวน 65 ผืน และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น​ 48,450 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัท สามตระกูลวัฒนา จำกัด ที่บริจาคบริจาคผ้าห่ม จำนวน 65 ผืน ผืนละ 330 บาท และที่นอนลม สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2700 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น​ 48,450 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058