โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเชิดชัย แก้วกนกและคุณพวงผกา แก้วกนก ที่บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเชิดชัย แก้วกนกและคุณพวงผกา แก้วกนก ที่บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058