โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คณะผ้าป่าคุณปรีชา (ตี๋เล็ก)และคุณอนา วงศ์สิงห์ ที่บริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คณะผ้าป่าคุณปรีชา (ตี๋เล็ก)และคุณอนา วงศ์สิงห์ ที่บริจาค

  • เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน ใช้ ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล บริจาคให้ รพ.สต.ม่วงใหญ่
  • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล บริจาคให้ รพ.สต.ตูม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

  • DSCF7851
  • DSCF7849
  • DSCF7847
  • DSCF7846
  • DSCF7843
  • DSCF7841