โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัว บริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมูลค่า 110,630 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัว บริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมูลค่า 110,630 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058