โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058