โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ครอบครัวไตรศิวะกุล ร้านมิตรถาวร บริจาคเตียงผู้ป่วย พัดลม และเงินสด รวมเป็นเงิน 45,000 บาท เป็นที่ระลึกงานฌาปนกิจ คุณพ่อมานิตย์ ไตรศิวะกุล(พ่อขุ่ย) ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ครอบครัวไตรศิวะกุล ร้านมิตรถาวร บริจาคเตียงผู้ป่วย พัดลม และเงินสด รวมเป็นเงิน 45,000 บาท เป็นที่ระลึกงานฌาปนกิจ คุณพ่อมานิตย์ ไตรศิวะกุล(พ่อขุ่ย) ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567
รายละเอียด
เงินสด 5,000 บาท
เตียงผู้ป่วย 37,000 บาท
พัดลม ตัวละ 1,800 บาท
พัดลม ตัวละ 1,200 บาท
รวม 45,000 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058