โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นายเจริญชัย บุญทา และครอบครัว บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมเป็นเงิน 31,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นายเจริญชัย บุญทา และครอบครัว บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมเป็นเงิน 31,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
รายละเอียด
เงินสด 5,000 บาท
เตียงผู้ป่วย 25,000 บาท
ที่นอนลม 2,500 บาท
รถเข็นผู้ป่วย 3,000 บาท
รวม 31,500 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058