โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณชัชวาล แซ่คูคุณ ศิริมา แซ่คู และคุณทองยิ่ง แซ่คู บริจาคแอลกอฮอล์เจลและชุดกันฝนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณชัชวาล แซ่คูคุณ ศิริมา แซ่คู และคุณทองยิ่ง แซ่คู บริจาคแอลกอฮอล์เจลและชุดกันฝนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.