โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณศิริศักดิ์ ศิริภาภรณ์ บริจาค น้ำยาคลอไรไซลินอล(5ลิตร) จำนวน 4 แกลลอน,น้ำยาล้างมือคลอเฮกซิดีน ได กลูโคเนต(5ลิตร) จำนวน 4 แกลลอน, ทิชชูเปียกผสมยาฆ่าเชื้อ ได กลูโคเนต จำนวน 1 ลัง 36 ห่อ รวมมูลค่าที่บริจาค 18,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณศิริศักดิ์ ศิริภาภรณ์ ที่บริจาค

1. น้ำยาคลอไรไซลินอล Chloroxylenol ปริมาณ 5 ลิตร จำนวน 4 แกลลอน มูลค่า 5,000 บาท
2. น้ำยาล้างมือคลอเฮกซิดีน ได กลูโคเนต ปริมาณ 5 ลิตร จำนวน 4 แกลลอน มูลค่า 10,000 บาท
3. ทิชชูเปียกผสมยาฆ่าเชื้อ ได กลูโคเนต จำนวน 1 ลัง 36 ห่อ มูลค่า 3,000 บาท

รวมมูลค่าที่บริจาค 18,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058