โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน Wafarine Clinic วันที่ 29 พ.ค 2558

เมื่อวันที่ 29 พ.ค 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน Wafarine Clinic โดยคณะนิเทศงานWafarine Clinic จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981008661943872.1073741844.311434945567917]