โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วันที่ 1-7 เมษายน 2559”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วันที่ 1-7 เมษายน 2559” ในส้วมสาธารณะ 12 ประเภทโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว  โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 12 ประเภทให้ผ่านมาตรฐานแฮส (HAS) คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) ได้แก่ 1.สถานศึกษา 2.สถานที่ราชการ 3.โรงพยาบาล 4.ศาสนสถาน 5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6.แหล่งท่องเที่ยว 7.สวนสาธารณะ 8.ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 9.ร้านจำหน่ายอาหาร 10.ตลาดสด 11.สถานีขนส่งทางบก/ทางอากาศ และ12.ส้วมสาธารณะริมทาง
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1094023113975759.1073741902.311434945567917]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง