โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เนื่องด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรให้ความสำคัญในการดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายจากการทำงานในสภาวะที่ต้องเผชิญกับภาวะระบาดของโรค COVID – 19 และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสันทนาการภายในหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการแข่งขัน เปตองครองแชมป์ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในองค์เดียวกัน ส่งเสริมให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลการแข่งขันเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบลีก

ผลการแข่งขันเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ 

  1. รางวัลชนะเลิศ ทีม H สถาพร/ธีรพงษ์
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม G จำลอง/คมสันต์
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม A ยงยุทธ/สมัย
  4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม B จันทร์เพ็ญ/วิริยา

 

บรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 

การมอบเสื้อเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1

บรรยากาศการแข่งขันซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ