โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเอโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 ณ ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายคลายเครียดในเพลง 3 ส หลักปฐมพยาบาลทางใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีการประเมินตนเองด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN , ให้ความรู้โรคซึมเศร้า ,การจัดการความเครียด ,หัวเราะบำบัด ,แนะนำสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งยังมีการถามตอบปัญหามอบรางวัล ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323