โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการ วันศุกร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 045-496058 ต่อ 404