โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดประชุมระบบส่งต่อผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดประชุมระบบส่งต่อผู้ป่วย ณ ห้องประชุมเล็กโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องอาทิ

  • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • งานผู้ป่วยนอก
  • งานผู้ป่วยใน
  • งานห้องคลอด