โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1854623557915707.1073742033.311434945567917]