โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ โดยการใช้เพลง ดั่งดอกไม้บาน ของแม่ชีศันสนีย์ แห่งเสถียรธรรมะสถาน โดยวิธีการฝึกมีดังนี้

ขั้นเตรียมร่างกาย

 • ให้ทุกคนลุกขึ้นยืน ห่างกันพอประมาณ
 • ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเข้าจังหวะของเนื้อเพลงดอกไม้บาน

ขั้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (เพลงดอกไม้บาน)

 • ลมหายใจเข้า – ให้เอามือ 2 ข้าง ทำท่าโอบอากาศเข้ามาที่ตัวเรา โดยให้มีอ 2 ข้างประสานกัน
  ไว้ที่หน้าอก พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าอย่างช้า ๆ X
 • ลมหายใจออก – ผายมือ 2 ข้างออกให้กว้างที่สุด พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก \ I /
 • ดั่งดอกไม้บาน – วาดแขนและมือทั้งสองข้าง ยกขึ้นเหนือศีรษะ ให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบชิดกันเป็นรูปดอกไม้บาน \/
 • ภูผาใหญ่กว้าง – ค่อย ๆ ยืนด้วยปลายเท้า (ยกส้นเท้า) พร้อมเปลี่ยนท่าของมือทั้งสองข้างให้ฝ่ามือประกบกันเหมือนท่าไหว้ พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ /\
 • ดั่งสายน้ำ – ยืนตรงในท่าปกติ และลดแขนและมือลงมาอยู่ระดับเอว จากนั้นกางนิ้วมือออกทั้งสองข้างแกว่งไปมา (เหมือนคลื่นน้ำ) พร้อมทั้ง สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ S
 • ฉ่ำเย็น – ทำท่าเดียวกับ “ดั่งสายน้ำ” แต่สลับข้าง พร้อมค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ S
 • ดั่งนภากาศ – วาดแขนและมือขึ้นเหนือศีรษะ มือไขว้กันเป็นรูปโค้งเหมือนท้องฟ้า พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าช้า ๆ X
 • อันบางเบา – ค่อย ๆ เหยียดแขน และแบมือออกทั้ง 2 ข้าง และปล่อยลงข้างลำตัว ช้า ๆพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกอย่างช้า ๆ

ภาพกิจกรรมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1705598152818249.1073742008.311434945567917]