โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ  – กลุ่มงานทันตกรรม เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ”

psh-job20200514_00.pdf – Downloaded 331 times – 315.28 KB