โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1850260501685346.1073742031.311434945567917]