โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ การจัดการระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยด้านอาคาร สภาพแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และงานสุขศึกษาในสถานบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ เอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1914370081941054.1073742044.311434945567917]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download “เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60.pdf”

NEW_เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60-วันที่-6-ธ_ค1.pdf – Downloaded 474 times – 236.75 KB