โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบขนเข็นผู้ป่วย ไม้เท้า วอร์คเกอร์ บริจาคจากคุณแม่สมใจ เหล่าออง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยคณะเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินรับมอบขนเข็นผู้ป่วย ไม้เท้าและวอร์คเกอร์ บริจาคจากคุณแม่สมใจ เหล่าออง

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

psh-donate_20161031_01