โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคจาก นพ.ธนพล หวังธีระประเสริฐและนพ. สุวรัตน์ วงศ์จิตราภรณ์ รวมมูลค่า 264,575 บาท

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคจาก นพ.ธนพล หวังธีระประเสริฐ และนพ. สุวรัตน์ วงศ์จิตราภรณ์

  1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)
  2. เครื่องจี้ไฟฟ้า
  3. เครื่องดูดเสมหะ
  4. ชุดตรวจ หู คอ จมูก พร้อมชุดชาร์จ
  5. โคมไฟหัตถการ LED พร้อมล้อเลื่อน

รวมมูลค่า 264,575 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058