โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบโต๊ะคร่อมเตียง (Overbed) และเตียงหัตถการบริจาคจากโครงการอุปกรณ์การแพทย์จากเพื่อนสู่เพื่อนของมูลนิธิเพอร์เฟคไลฟ์จำนวน 30 ตัว

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบโต๊ะคร่อมเตียง (Overbed) จำนวน 30 ตัว และเตียงหัตถการจำนวน 1 ตัวบริจาคจาก “โครงการอุปกรณ์การแพทย์จากเพื่อนสู่เพื่อน” ของมูลนิธิเพอร์เฟคไลฟ์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058