โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ พัดลม และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ บริจาคจากคุณโกสุม จันทร์บัว และ คุณวารีรัตน์ บุญแสงพร้อมครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 เม.ย 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ พัดลม และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ บริจาคจากคุณโกสุม จันทร์บัว และ คุณวารีรัตน์ บุญแสงพร้อมครอบครัว

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058