โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 5 คันจากกลุ่มเพื่อนเฮียตือนำมาบริจาคโดยคุณสมยศ พงษ์ชาญเดช คุณสายหยุด นิตตะยะ และเพื่อน ๆ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 5 คันจากกลุ่มเพื่อนเฮียตือนำมาบริจาคโดยคุณสมยศ พงษ์ชาญเดช คุณสายหยุด นิตตะยะ และเพื่อนๆ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058