โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุง บริจาคจากบริษัท เอิร์ธ(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุง บริจาคจากบริษัท เอิร์ธ(ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่า 40,018.00 บาท
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058