โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องล้างเครื่องมือ บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องเครื่องล้างเครื่องมือ บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
มูลค่า 588,500.00 บาท
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058