โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องดูดเสมหะ มูลค่า 5,800 บาท บริจาคจากครอบครัวคำภาบุญ เพื่ออุทิศให้ นางกี คำภาบุญ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องดูดเสมหะ บริจาคจากครอบครัวคำภาบุญ เพื่ออุทิศให้ นางกี คำภาบุญ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5,800 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058