โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาค จาก “คุณวิมลรัตน์ ลักษมีโอภาส”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จาก “คุณวิมลรัตน์ ลักษมีโอภาส” โดยสิ่งของที่รับบริจาคประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป