โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเงินบริจาค จาก “หลวงปู่จำนงค์ (คำ) คัมภีปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบ้านคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จำนวน 10,000 บาท จาก “หลวงปู่จำนงค์ (คำ) คัมภีปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบ้านคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป