โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกับหน่วยงานในอำเภอโพธิ์ไทรสนธิกำลัง ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ รับการเกิดสาธารณภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น.  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอโพธิ์ไทร ตลอดจนภาคีหน่วยงานเครือข่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ณ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ รองรับการเกิดสาธารณภัย และภัยพิบัติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
PSH-PR_ACD-57-72