โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Dec05-splash