โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฎาคม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980985735279498.1073741834.311434945567917]