โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 57  โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี