โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส.ว. โรงเรียนเสาวนิตย์(บ้านวังแซ) อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี