โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธี