โรงพยาบาลโพธิ์ไทรวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  ซึ่งครบ 105 ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.996943277017077.1073741865.311434945567917]