โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เดิน-ปั่นรื่นรมย์ ชมเมืองโพธิ์ไทร ร้อยรวมใจทุกดวง ดูแลตลอดไปไม่ทอดทิ้งกัน”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เดิน-ปั่นรื่นรมย์ ชมเมืองโพธิ์ไทร ร้อยรวมใจทุกดวง ดูแลตลอดไปไม่ทอดทิ้งกัน” โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)โพธิ์ไทร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร